Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/n/a/u69843/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Nájomná Zmluva (o prenájme) | Vzor Zadarmo | Bytové náhrady

Aktualizované znenie

Nájomná zmluva (o prenájme) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú nájomnú zmluvu (zmluvu o prenájme) rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Bytové náhrady

Znenie § 712 bolo zmenené novelou Občianskeho zákonníka (zákonom č. 153/1997 Z.z.) s účinnosťou od 20. júna 1997. Toto ustanovenie upravuje bytové náhrady a ich jednotlivé druhy. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy Občiansky zákonník medzi bytové náhrady zaraďuje aj prístrešie. Kto má bytovú náhradu zabezpečiť, upravuje § 5 zákona č. 189/1992 Zb. a na tento predpis odkazuje aj nové ustanovenie § 712c ods. 2 OZ.

Podľa odseku 1 sa rozlišujú tri bytové náhrady, a to náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie. V ďalších odsekoch 2, 3 a 4 sú vymedzené ich pojmy.

K pojmu domácnosť pozri výklad k § 115.

Zákon pri náhradných bytoch rozlišuje primeraný náhradný byt (pozri § 712a ods. 1) a náhradný byt (§ 712a ods. 4 a 7). Vo väčšine prípadov zákon presne ustanovuje, aká bytová náhrada (akej kvality) sa má poskytnúť a v niektorých prípadoch to ustanovuje zákon č. 189/1992 Zb. Tak je to napríklad v § 712a ods. 9.

(komentár ASPI)